«Ένα παιχνίδι με βιβλία που έχουν στον τίτλο τους αριθμούς» ΚΕ 2018

Από 25/06/2018 11:00:00 μέχρι 25/06/2018 13:00:00

«Ένα παιχνίδι με βιβλία που έχουν στον τίτλο τους αριθμούς»

Tη Δευτέρα 25 Ιουνίου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Βάγιας Γκουντουβά και Βασιλικής Βασδέκη-Γκούνη μελετήσαμε βιβλία που έχουν στον τίτλο τους αριθμούς. Χωριστήκαμε σε ομάδες και παίξαμε ένα παιχνίδι με τα βιβλία αυτά. Μαντεύαμε τα βιβλία βρίσκοντας το όνομα του ήρωα, κάνοντας παντομίμα τον τίτλο του, αναγνωρίζοντας μια εικόνα του, συμπληρώνοντας τις λέξεις που λείπουν στον τίτλο του και διαβάζοντας ένα απόσπασμα. Κέρδισε η ομάδα με τα περισσότερα σημαιάκια! #KE2018gr

 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background