Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24/10/2022, η τρίτη συνάντηση του εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής για παιδιά Δημοτικού, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας. Τα παιδιά με αφορμή φωτογραφίες τοπίων, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες τις επεξεργάστηκαν απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα και δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7/11/2022.