«Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας»

Είχαμε την ευκαιρία να «επισκεφθούμε» και να γνωρίσουμε το Νυχτερέμι της Λάρισας και τους κατοίκους του μέσα από το έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ‘Ο Ζητιάνος’.