«Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας»

Το βιβλίο που αναλύθηκε ήταν " Νόμος περί τέκνων" του ΙΑΝ ΜΑΚΓΙΟΥΑΝ. Έγινε εποικοδομητική συζήτηση που περιλάμβανε παρουσίαση του περιεχομένου, χαρακτηρισμό προσώπων , ανάλυση, εμβάθυνση στα ζητήματα του βιβλίου και προεκτάσεις στη ζωή και την καθημερινότητα! Διαβάστηκαν αποσπάσματα και έγινε κριτική για το συγγραφέα,τον τρόπο γραφής και το έργο του!