ΒΙΒΛΙΟ

Νέες προσθήκες βιβλίων

Νέες προσθήκες βιβλίων:

- Εγκέφαλος. Μάθηση και ειδική αγωγή.

- Διαχείριση κρίσεων στη Σχολική κοινότητα.

- Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή.

- Επικοινωνία και προφορικότητα στην εκπαίδευση.

- Πολυπολιτισμικότητα  και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

- Εισαγωγή στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Κατηγορία

Εκπαιδευτικά


Μοιραστείτε αυτό το βιβλίο: