«Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας "σπάει" τα στερεότυπα» - Εφημερίδα "Πολιτεία" Λάρισας

Ευχαριστούμε την εφημερίδα "Πολιτεία" για την φιλοξενία. «Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας "σπάει" τα στερεότυπα».

https://en.calameo.com/21admedia/read/00705794878d770a9a4fb?fbclid=IwAR1iFLyy-VflZtAg0jTZg_J56tj82zU2YuhoW2kyV3F_ldU7BClyc9QbJBw