Δωρεά βιβλίων του ''Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων''

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, για τη δωρεά τριάντα επτά (37) βιβλίων. Η ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.