«Από την Έρευνα στη Διδασκαλία»

Από 03/03/2017 10:00:00 μέχρι 04/03/2017 13:00:00

Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών: «Από την Έρευνα στη Διδασκαλία». Εκδήλωση στον εκθεσιακό χώρο της Βιβλιοθήκης. Διοργάνωση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», Future Library, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) και των σχολικών συμβούλων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας κ. κ. Ιωάννη Ηλιούδη και Ηλία Λούκα.