Δωρεά της ALPHA TRUST στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας ευχαριστεί θερμά την ALPHA TRUST
για τη δωρεά των αντιτύπων από τις εκδόσεις της για τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης μας, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της ΑΜΚΕ «FUTURE LIBRARY»
για τον εμπλουτισμό των συλλογών των ελληνικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο
της Καμπάνιας «Επενδύουμε στο Βιβλίο 2023-2025».