«Γράφοντας με εικόνες!»

Από 31/10/2013 18:00:00 μέχρι 31/10/2013 19:30:00

«Γράφοντας με εικόνες!»

Παιδιά, ηλικίας άνω των 8 ετών, γίνονται οι ίδιοι ήρωες της ιστορίας μας! Βοηθούς θα έχουν το βιβλίο δραστηριοτήτων «Γράφοντας με εικόνες» της Comicdom Press και μία φωτογραφική μηχανή. Βρίσκουν το θέμα και το σκηνοθετούν φωτογραφικά! Ήχοι και ευφάνταστοι, αστείοι διάλογοι, μέσα σε μπαλονάκια, συνοδεύουν τις φωτογραφίες. Το φωτοκόμικ είναι έτοιμο!

  • background