Ένα ταξίδι στον κόσμο της γνώσης

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας: ένα ταξίδι στον κόσμο της γνώσης.
Ευχαριστούμε πολύ την εκπομπή ΕΝ ΛΕΥΚΩ και τον κ. Γιώργο Τράντα για την παρουσίαση της Βιβλιοθήκης μας και το έργο της.

https://www.youtube.com/watch?v=CsuKOakeLDE