Το 5ο Γυμνάσιο Λάρισας στη Δημόσια Βιβλιοθήκη

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 του 5ου Γυμνασίου Λάρισας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας "Κωνσταντίνος Κούμας"