Δωρεά Νίκου Ηλ. Κατσαρού, πρ. Αντιπρόεδρου της Βουλής στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νίκο Ηλ. Κατσαρό, πρ. Αντιπρόεδρο της Βουλής
για τη δωρεά των 160 βιβλίων της προσωπικής του συλλογής.

Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τη δωρεά των 94 βιβλίων που έχουν ως
θέμα τους την ιστορία και τον πολιτισμό των Σαρακατσαναίων τα οποία θα
εμπλουτίσουν σημαντικά τη σχετική συλλογή της Βιβλιοθήκης μας.

Με την ευγενική σας προσφορά συμβάλλετε στην αναβάθμιση της βιβλιοθήκης
μας και στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της, την προώθηση της γνώσης,
της μόρφωσης και του πολιτισμού.