Δωρεά βιβλίων της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα , για τη δωρεά τριάντα ενός (31) βιβλίων. Η  ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

  • background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • background