Δωρεά βιβλίων του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) Θεσσαλίας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε.  Γ.Σ.Ε.Ε.) Θεσσαλίας για τη δωρεά διακοσίων έντεκα (211) βιβλίων!

Η  ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background