Δωρεά βιβλίων Αλεξάνδρας Βαλασοπούλου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» ευχαριστεί θερμά την κ. Αλεξάνδρα Βαλασοπούλου, για τη δωρεά εκατόν εξήντα (160) βιβλίων της προσωπικής της συλλογής.

Η ευγενική της προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

  • background
  • background
  • background