Δωρεά βιβλίων της οικογένειας Λεωνίδα και Ελένης Φλωράτου,

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Λεωνίδα και Ελένης Φλωράτου, για τη δωρεά διακοσίων εξήντα οκτώ (268) βιβλίων της προσωπικής τους συλλογής.

Η ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

  • background
  • background
  • background