Δωρεά βιβλίων του ''Εκδοτικού Οίκου «Παπαδόπουλος»''

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά τον Εκδοτικό Οίκο «Παπαδόπουλος» για τη δωρεά έξι (6) παιδικών βιβλίων.

Η ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

  • background
  • background
  • background
  • background